Voel u weer uzelf met hulp van psycholoog uit Uden

Maak een afspraak

psychotherapeut uit Uden biedt hulp

Iedereen heeft het weleens, een periode waarin u zich minder voelt of het niet zo goed met u gaat. Negatieve emoties en gedachten zoals angstgevoelens, somberheid en bezorgdheid maken deel uit van ieders leven. Dikwijls gaan deze gevoelens en periodes vanzelf over, al dan niet met steun van anderen. In sommige gevallen houden deze gevoelens lang(er) aan of worden ze alleen maar erger. In zo’n situatie kan professionele hulp van een psychotherapeut uitkomst bieden. Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden is dan uw helpende hand.

Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden

Psychologisch Adviesbureau Jans Behandeling en Coaching uit Uden verleent diensten op het vlak van gedragsvraagstukken in de meest ruime zin. Zowel op individueel,  groeps- als organisatieniveau. Ik behandel gemiddeld 30 patiënten per week. Ik ben geen fabriek en neem daadwerkelijk de tijd om uw klachten te begrijpen en te verhelpen. U kunt onder andere bij mijn praktijk in Uden terecht met stemmingsproblemen, angst-, spanningsklachten en fobieën of gecompliceerde rouw en persoonlijkheidsproblematiek.

Voorbeelden van klachten waarmee Psychologisch Adviesbureau Jans uit Uden u kan helpen

Bij Psychologisch Adviesbureau Jans in Uden kunt u terecht voor passende hulp en behandelingen bij onder andere de volgende problemen;

 • Stemmingsproblemen en depressieve gevoelens

 • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen

 • Dwangmatige handelingen en gedachten

 • Relatieproblemen, waaronder seksuele problemen

 • Werkgerelateerde problemen zoals overspannenheid en burn-out

 • Onbegrepen lichamelijke klachten

 • Angst- , spanningsklachten en fobieën

 • Gecompliceerde rouwverwerking

 • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden

 • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek

 • Problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties.

Neem contact met ons op

Klachten die minder geschikt zijn voor een behandeling bij Psychologisch Adviesbureau Jans

 • Verslavingsproblematiek

 • Chronische psychiatrische problematiek

Psychologisch Adviesbureau Jans is niet geschikt voor patiënten die problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie, of waarbij de patiënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft.

 

Ik zal deze patiënten niet aannemen. Zij kunnen wel terecht bij een instelling zoals Reinier van Arkelgroep of GGZ – Oost Brabant. Weet u niet zeker of psychotherapie de juiste behandelmethode voor u is? Neem gerust contact op voor advies. Ook uw huisarts kan u over de mogelijkheden en beperkingen van psychotherapie informeren.

Psychologisch Adviesbureau Jans' samenwerking met psychiaters

Psychologisch Adviesbureau Jans is gevestigd in Uden en werkt samen met diverse psychiaters uit de regio, te weten; Dr. G.A.A.M. Wetzer uit Rosmalen, Dr. J. Kool uit Oss en diverse andere collegae (klinisch) psychologen.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is de toepassing van diverse methoden voor de gespreksbehandeling van psychische klachten en stoornissen, waaronder karakterneurotische en persoonlijkheidsproblematiek. Psychotherapie is onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij is deze vorm van therapie doelgericht en kosteneffectief.

 

De behandelingen zijn kort waar mogelijk en langdurig waar nodig. Het belangrijkste effect bij behandeling van ernstige psychische problematiek is pas na een of meer jaar therapie te behalen.

Meer over psychotherapie

Psychologisch Adviesbureau Jans heeft contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Psychologisch Adviesbureau Jans heeft contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Als u een ziektekostenverzekering heeft, worden de kosten voor een behandeling door uw verzekeraar vergoed uit de basisverzekering.

 

Vergoeding

Sinds 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg drastisch veranderd. Voor professionele behandeling van psychische klachten dient u altijd contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan ervoor kiezen om zelf aandacht te besteden aan de klachten en een behandeling beginnen. Uw arts kan ook een praktijkondersteuner GGZ inschakelen (POH). Veel huisartsenpraktijken bieden een POH-GGZ-spreekuur op afspraak. Indien de huisarts en POH-GGZ de klachten onvoldoende kunnen behandelen, kunt u doorverwezen worden naar de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnszorg).

De Generalistische Basis GGZ behandelt lichte tot matige psychische problematiek. De behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ maakt deel uit van het basispakket van de ziektekostenverzekering. Alle kosten (sessies) worden vergoed, waarbij uw eigen risico wel geldt. worden vergoed. In dat geval sluit Psychologisch Adviesbureau Jans een apart contract af waarbij de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Neem contact op voor informatie over de kosten

Contact met een psychotherapeut

Psychologisch Adviesbureau Jans is aangesloten bij..

Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut J. P. M. A. Jans is lid van meerdere beroeps- en brancheverenigingen, zoals:

Kan Psychologisch Adviesbureau Jans u helpen? Maak dan een afspraak bij ons in Uden.

Contact